Psychoterapia

Kiedy czujemy się źle i nie mamy pomysłu na kolejny krok. Nie dostrzegamy wyjścia z tego stanu, a rzeczywistość przytłacza. Przestajemy sobie radzić z problemami i czujemy, że samodzielnie nie potrafimy pokonać przeszkody.

 

Psychoterapia jest możliwością zobaczenia czegoś w nowy sposób, nauką nowych sposobów doświadczania siebie i rzeczywistości oraz odkrywania i korzystania z tego czym już dysponujemy.

Prowadzi do redukcji objawów, zwiększenia samoświadomości i satysfakcji życiowej. Jej głównym celem jest zmiana i rozwój osobowości, co w efekcie prowadzi do poprawy naszego funkcjownowania w różnych obszarach życia, w związkach z ludźmi, w pracy. Zmiana prowadzi do uzyskania pełniejszego i bardziej realistycznego sposobu patrzenia na otaczającą rzeczywistość, innych osób i samego siebie, co wytwarza zdolności do autorefleksji.

Z psychoterapii może korzystać każdy, kto tego potrzebuje.

Prowadzę psychoterapię w obszarach związanych z leczeniem objawów:

 • obniżonego nastroju (również z pojawiającymi się myślami rezygnacyjnymi czy samobójczymi), lęku, fobii, obsesji, kompulsji niechęcią do wykonywania różnych czynności, problemów ze stresem;
 • utrzymującego się uczucia zmęczenia;
 • zachowań autodestrukcyjnych (samookaleczanie, prostytucja)
 • nieadekwatnych do sytuacji wybuchów złości, stanów rozdrażnienia, brakiem kontroli niektórych myśli, uczuć;
 • objawów psychosomatycznych, niemających wyraźnych przyczyn medycznych (dolegliwości sercowe, jelitowo-żołądkowe, skórne itp.);
 • problemów w życiu seksualnym;
 • odczuwaniem skutków traum z przeszłości (np. przemoc);
 • zaburzeń jedzenia.

Psychoterapia skierowana jest również do osób, które:

 • doświadczają trudności w relacjach z ludźmi,
 • doświadczają uczucia osamotnienia, brak satysfakcjonujących związków;
 • cierpią z powodu niskiej samooceny;
 • nie mają wystarczającej motywacji do realizownia różnych celów;
 • chcą zmienić swój sposób postrzegania i funkcjonowania społecznego na bardziej satysfakcjonujący.

Psychoterapia opiera się na rozmowie pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą w trakcie sesji, które odbywają się zawsze w ustalonym dniu i godzinie. Psychoterapeuta w zależności od zgłaszanych przez pacjenta doświadczanych trudności, dobiera formę pracy terapeutycznej.

Prowadzę terapie w nurcie integracyjnym, systemowo-psychodynamicznie. 

Sesje terapeutyczne trwają 50 minut i odbywają się z częstotliwością raz na tydzień lub częściej.