Czasem w relacji pomiędzy małżonkami czy parterami narasta napięcie, które przyjmuje charakter kryzysu związanego z trudnymi sytuacjami, bądź koniecznością dokonania zmian. Terapia systemowa uważa, że w relacji muszą występować kryzysy naprzemiennie z okresami homeostazy, czyli równowagi, a sam kryzys traktuje jako szansę na rozwój związku, oczywiście pod warunkiem jego przezwyciężenia.

Terapia par jest pracą nad konfliktem, poznaniem jego przyczyn i znalezieniem wspólnych obszarów dla jego konstruktywnego rozwiązania. Jest też pracą nad bliskością w relacji.

Terapie podejmują pary / małżeństwa, które chcą być razem, ale jest im trudno z różnych względów, natomiast mają motywację do pracy nad jedyną w swoim rodzaju relacją jaką tworzą.

Pierwsze spotkanie z terapeutą ma charakter konsultacji, na której omawiane są powody podjęcia terapii i ustalenie dalszej współpracy.

W terapii uczestniczą razem małżonkowie lub partnerzy i nie ma możliwości odbycia sesji bez obecności któregoś z nich.