Jak pracuję

Każdy z nas funkcjonuje w różnych obszarach życia- rodzinnym, zawodowym czy osobistym. Nie jest możliwe oddzielenie tych systemów od siebie, podobnie jak nie jest możliwie podzielenie człowieka na różne części i odseparowanie jednej od drugiej, bez wpływu na jego funkcjonowanie.

 W psychoterapii pracuję w ujęciu zintegrowanym – psychodynamicznie i systemowo.

Prowadzę sesje coachingu indywidualnego i grupowego.

Jako psychoterapeutka prowadzę terapię indywidualną  osób dorosłych i młodzieży oraz terapię małżeństw i par.

Tworzę programy rozwojowe, które realizuję w formie warsztatów.

Moje kwalifikacje

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku resocjalizacja, pedagogika specjalna.

Kwalifikacje do psychoterapii nabywam w trakcie pięcioletniego, psychoterapeutycznego szkolenia podyplomowego prowadzonego przez Fundację Kontekst Na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terpii Rodzin w  Krakowie, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Uzyskałam uprawnienia do prowadzenia terapii rodzin oraz par i małżeństw w trakcie szkolenia podyplomowego organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. M. Orwid w Krakowie, akredytowanego przez PTP.

Coachingu uczyłam się min. na podyplomowych studiach w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, licznych szkoleniach i warsztatach podnoszących moje umiejętności jako coacha.

Uzyskałam akredytację coacha na poziomie ACC w International Coach Federation.

Pracuję pod stałą superwizją.

Osobiście

Lubię spotkania z ludźmi, poznawanie ich historii i spojrzenia na świat. Odkąd pamiętam interesowałam się tym, co inni myślą, co czują i jak to wpływa na ich życie.