Zwrócenie się o pomoc jest oznaką Twojej siły.

Spotkania / sesje trwają 60 min. Najczęściej  pierwsze 2-3 spotkania co tydzień, a następne co dwa tygodnie. Częstotliwość sesji ustalana jest zawsze indywidualnie zgodnie z Twoimi potrzebami.

Cały proces trwa około 10 spotkań z możliwością przedłużenia.

Pomiędzy sesjami masz ze mną kontakt przez telefon lub mail, zgodnie z naszymi ustaleniami na pierwszej sesji.

Wszystko, to co powiesz na sesji jest poufne, to znaczy, powinno pozostać między Tobą a mną. Wyjątki stanowią sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu.

Coaching nastawiony jest na zmianę zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i kładzie nacisk na ich realizację. Przeszłości nie możesz zmienić, ale masz realny wpływ na Twoje aktualne życie i to jakie będzie w przyszłości.

JESTEŚ EKSPERTEM OD TWOJEGO ŻYCIA I PRACY, JESTEŚ TWÓRCZY I POMYSŁOWY.