Prowadzę psychoterapię indywidualną, rodzin i par w podejściu systemowym.

Terapia systemowa to dynamicznie rozwijający się nurt terapii, a inspiracją dla tego sposobu myślenia o pomocy jest wiele obszarów z życia i dziedzin nauki.

Kluczowe pojęcie- system – oznacza rzecz złożoną z elementów stanowiących spójną całość, rządzącą się pewnymi wyjątkowymi regułami, oznacza nową jakość, a nie tylko prostą sumę własnych elementów składowych.

Jako terapeuta systemowy staram się widzieć swojego klienta w sieci wzajemnych oddziaływań z osobami z rodziny i innego znaczącego otoczenia (np. pracy). Staram się pomagać klientowi w rozwiązaniu jego problemu, przez poszerzenie spojrzenia na samego siebie. Jako terapeutka mam świadomość tego, że każdy postrzega świat i siebie w tylko sobie właściwy sposób i nie uważam, że istnieje obiektywna, niezależna prawda.

W pracy z klientem zachowuję postawę ciekawości i neutralności, przy pełnym szacunku do historii, z którymi przychodzi. Zapraszam klienta do różnych zadań i stawiam pomocne pytania by powołać do życia inne możliwe opowieści – alternatywne do opowieści klienta.

Terapia systemowa jest z założenia terapią krótkoterminową i w zależności od potrzeb klienta, może trwać od kilku do kilkunastu spotkań.

Proces terapeutyczny jest ukierunkowany na zmianę i skupia się na użytecznych dla klienta rozwiązaniach, mając jednocześnie na uwadze problem i sposób postrzegania go przez klienta.

Nie ma rozwiązań dobrych dla każdego, to klient jest ekspertem od rozwiązania swojego problemu i jego możliwości zastosowania w życiu.

W terapii systemowej nie opieram się na brakach klienta, ponieważ każdy może dokonać zmian w oparciu o swoje mocne strony, a nie na gruncie tego czego nie ma.

Klient zgłasza się na terapię w sytuacji kryzysu. Na terapii ten kryzys wykorzystuje jako źródło własnego, dalszego rozwoju.