Jak pracuję

Każdy z nas funkcjonuje w różnych obszarach życia- rodzinnym, zawodowym czy osobistym. Nie jest możliwe oddzielenie tych systemów od siebie, podobnie jak nie jest możliwie podzielenie człowieka na różne części i odseparowanie jednej od drugiej, bez wpływu na jego funkcjonowanie.

Dlatego zarówno w coachingu jak i w psychoterapii pracuję w ujęciu systemowym odnosząc się do osoby jako całości, a nie „części”, ponieważ nikt z nas nie ma dwóch lub trzech żyć (zawodowego, rodzinnego, osobistego), a jedynie różne obszary jednego życia, o które warto dbać w takim samym stopniu.

Prowadzę sesje coachingu indywidualnego i grupowego oraz coaching par i małżeństw.

Jako psychoterapeutka prowadzę terapię indywidualną oraz terapię małżeństw i par.

Tworzę programy rozwojowe, które realizuję w formie warsztatów.

Moje kwalifikacje

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku resocjalizacja, pedagogika specjalna.

Coachingu uczyłam się min. na podyplomowych studiach w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, licznych szkoleniach i warsztatach podnoszących moje umiejętności jako coacha.

Uzyskałam akredytację coacha na poziomie ACC w International Coach Federation.

Kwalifikacje do psychoterapii nabywam w trakcie pięcioletniego, psychoterapeutycznego szkolenia podyplomowego w Krakowie, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Pracuję pod stałą superwizją.

Osobiście

Lubię spotkania z ludźmi, poznawanie ich historii i spojrzenia na świat. Odkąd pamiętam interesowałam się tym co inni myślą, co czują i jak to wpływa na ich życie.

Credential_Certificate